Wanneer mag ik mijn woning of pand splitsen?

Wanneer je eigenaar bent van een pand waar je meerdere woningen of bedrijfsruimtes van wilt maken kun je kiezen voor ‘splitsen’. Door splitsing wordt het mogelijk om de afzonderlijke delen (woon- of bedrijfsruimtes) van het pand te verkopen. Om een pand te kunnen splitsen heb je een splitsingsvergunning nodig van het stadsdeel waar het pand is gevestigd. Als het pand op grond staat waar erfpacht over is uitgegeven dient deze ook gesplitst te worden en opgenomen te worden in de splitsingsakte.

Kan ik voor ieder pand of woning een splitsingsvergunning aanvragen?

Het is niet altijd mogelijk om een pand te splitsen in afzonderlijke, verkoopbare woon/bedrijfsruimtes:

  • Panden gebouwd na 1940 vereisen geen splitsingsvergunning.
  • Panden gebouwd vóór 1940 vereisen in de meeste gevallen een splitsingsvergunning. Binnen Amsterdam is het splitsen van panden gebouwd voor 1940 maar zeer beperkt toegestaan.

Ik heb een splitsingsvergunning verkregen voor mijn pand, waarvoor ga ik naar de notaris?

Als je een splitsingsvergunning hebt verkregen van het stadsdeel en je jouw pand wilt splitsen is een bezoek aan de notaris noodzakelijk. De notaris zal een notariële splitsingsakte opstellen waarbij op de plattegrond van het pand, de splitsingstekening, nauwkeurig zal worden vastgelegd wat de grenzen van de verschillende gesplitste ruimtes zijn. De notaris zal de splitsingsakte en de splitsingstekening inschrijven bij het Kadaster.

Mag ik een volmacht verlenen voor het tekenen van mijn splitsingsakte?

Je kunt iemand machtigen door een volmacht te verlenen. Je handtekening die nodig is voor de volmacht moet gelegaliseerd zijn door de notaris. Een handtekening is gelegaliseerd als de notaris schriftelijk kan verklaren dat de handtekening aan jou toebehoort. Je dient hiervoor een afspraak te maken bij de notaris.

Kan een splitsingsakte worden herzien?

Met het splitsen van een pand en het verkopen van de afzonderlijke woonruimtes worden er meerdere personen voor een deel eigenaar van een pand. Dit wordt ook wel appartementsrecht genoemd. Voor het wijzigen van de splitsingsakte is unanimiteit van alle gedeeltelijke eigenaren vereist, die gezamenlijk de Vereniging Van Eigenaren (VVE) vormen. Alle eigenaren zullen de gewijzigde splitsingsakte moeten ondertekenen, of een volmacht moeten afgeven bij de notaris. Mocht het niet lukken om unanimiteit te bereiken in het wijzigen van de splitsingsakte, dan kan tijdens een vergadering bij een meerderheid van 80% van de stemmen ook een besluit worden genomen. In de splitsingsakte die in beginsel is opgesteld door de notaris, kan deze 80% meerderheidsregel ook worden opgenomen.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen? Maak dan een afspraak met ons.

© Copyright - NVA Notaris