Wijzigingen in mijn bedrijf, wat moet ik via de notaris regelen?

Wijzigingen binnen een bedrijf die alleen via de notaris kunnen worden vastgelegd zijn:

  • Wijzigen van statuten.
  • (Ver)koop van aandelen.
  • Wijzigen van aandeelhouders.
  • Terugbetalen op aandelen.
  • Splitsing of fusie van bedrijf.
  • Wijziging in de holdingstructuur.

Als er dingen veranderen binnen jouw bedrijf door bijvoorbeeld groei van de organisatie kan het nodig zijn om de ‘statuten’ (de belangrijkste uitgangspunten van de organisatie) aan te passen. Sommige wijzigingen kunnen je doorgeven bij de Kamer van Koophandel zonder dat daarvoor de statuten aangepast dienen te worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan een adreswijziging). Wijzigingen waar de statuten van de organisatie wél voor aangepast moeten worden (denk hierbij aan het uitgeven van nieuwe aandelen na de oprichting) moet je doorgeven bij de notaris.

Moeten alle aandeelhouders het met elkaar eens zijn om een wijziging van de statuten te kunnen doorvoeren?

Om een wijziging door te voeren binnen jouw bedrijf is het niet altijd noodzakelijk dat alle aandeelhouders de aandeelhoudersovereenkomst hebben getekend, of instemmen met de wijziging. In sommige gevallen is een bepaalde meerderheid voor het doorvoeren van de wijziging voldoende. Dit is afhankelijk van de afspraken die hiervoor zijn vastgelegd in de statuten van het bedrijf. De statuten van een bedrijf zijn openbaar.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen? Maak dan een afspraak met ons.

© Copyright - NVA Notaris