Een testament, wat is een het?

Een testament is een document waarin je vast legt hoe en over wie jouw erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, na jouw overlijden zal worden verdeeld. Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden.

Wat leg ik vast in een testament?

In een testament kun je vastleggen aan wie jij jouw bezittingen wilt nalaten als je komt te overlijden. Ook kun je vastleggen wie de voogdij krijgt over jouw kinderen in het geval je komt te overlijden en er geen andere ouder de zorg kan dragen over je kinderen.

Uitsluitingsclausule opnemen in je testament

Door een uitsluitingsclausule op te nemen in je testament kun je voorkomen dat jouw erfenis en/of schenking bij een scheiding over beide partners wordt verdeeld maar alleen toekomt aan de begunstigde partner die is benoemd in het testament. De schenking of erfenis komt dan bijvoorbeeld alleen terecht bij de eigen kinderen en niet bij aangetrouwde familie.

Overlijden en geen testament?

Als je geen testament hebt op het moment dat je komt te overlijden zullen je bezittingen worden verdeeld via het wettelijk erfrecht. Dit betekent dat je bezittingen bij overlijden naar je partner zullen gaan (indien je gehuwd of geregistreerd partner bent) en naar je kinderen. Mochten er geen partner of kinderen zijn om de erfenis aan na te laten dan zullen de bezittingen naar je ouders en eventuele broers en zussen gaan.

Kan ik mijn testament wijzigen?

Je kunt je testament wijzigen zo vaak als je wilt. Hiervoor dien je een afspraak te maken met de notaris. Aan het wijzigen van een testament zijn kosten verbonden. Neem gerust contact op om de kosten te laten berekenen.

Testament en levenstestament, wat is het verschil?

Een testament is een document waarin wordt vastgelegd hoe en over wie jouw nalatenschap na overlijden zal worden verdeeld. Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden. Een levenstestament is een document dat in werking kan treden tijdens het leven als je persoonlijke situatie veranderd (bijvoorbeeld ziekte, dementie of als je voor een zware operatie staat ) en de kans dat je afhankelijk wordt van hulp omtrent je financiën en zorg toeneemt. In een levenstestament kun je een persoon die je vertrouwt machtigen door middel van een zogeheten volmacht.

Een volmacht opnemen, welke mogelijkheden zijn er?

Ieder meerderjarig persoon kan iemand machtigen in een levenstestament om in zijn of haar naam belangen te behartigen als de betreffende persoon daartoe niet meer in staat is. Er zijn verschillende soorten volmachten:

 • Algehele of bijzondere volmacht:
  De persoon die je benoemt tot algehele volmacht kan in dit geval namens jou waar en wanneer handelen. De volmacht heeft volledig inzicht en toegang tot jouw financiële situatie en kan hierover beslissingen nemen die grote impact kunnen hebben op je vermogen (bijvoorbeeld, schenkingen doen, leningen afsluiten, je huis verkopen etc.). Kies dus zorgvuldig de persoon die je benoemt tot algehele volmacht. Je kunt ook kiezen voor een bijzondere volmacht waarmee je een persoon een volmacht geeft om namens jou te handelen in een specifieke situatie.
 • Een onderhandse of notariële akte:
  Met een onderhandse akte kun je zelf een volmacht opstellen. Je kunt hiermee niet alle bevoegdheden aan de volmacht toekennen zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek namens jou. Dit kan alleen met een notariële volmacht. Om latere problemen te voorkomen is het raadzaam om bij de notaris een volmacht op te stellen zodat hij of zij de mogelijkheden en gevolgen van de volmacht met je kan bespreken.
 • Bankvolmacht:
  Met een bankvolmacht geef je een vertrouwenspersoon toegang tot het beheren van jouw bankrekening en tot het doen van betalingen.

Is een levenstestament verplicht?

Een levenstestament is niet verplicht maar zorgt er wel voor dat je zaken goed geregeld zullen worden als je daartoe niet meer in staat bent. Vaak willen banken weten of je een levenstestament hebt.

Kan ik mijn levenstestament nog aanpassen?

Net als bij een testament kunt je jouw levenstestament wijzigen hoe vaak je wilt bij de notaris. Het is de plicht van de notaris om te beoordelen of je wilsbekwaam bent. Aan het wijzigen van een levenstestament zijn kosten verbonden. Neem contact op voor meer informatie!

Wie weten er wat er in mijn (levens)testament staat?

Alleen jij en de notaris weten wat er in jouw (levens)testament staat. Na het opstellen van je (levens)testament ontvang je een afschrift van de originele akte. Je kunt zelf bepalen of je nog meer mensen op de hoogte wilt stellen van je (levens)testament. De notaris meld jouw (levens)testament altijd aan bij het Centraal Levenstestamentregister (CLTR) waarmee door notarissen kan worden achterhaald of je een (levens)testament hebt opgesteld. De inhoud van het (levens)testament is hierin niet te zien.

Hoelang is mijn (levens)testament geldig?

Een testament en levenstestament blijven altijd geldig nadat je deze hebt opgesteld.

Wat als ik wilsonbekwaam ben (door bijvoorbeeld dementie, Alzheimer of hersenletsel)?

Als je de gevolgen van je beslissingen niet meer kunt overzien door bijvoorbeeld dementie, Alzheimer of hersenletsel kan een rechter je wilsonbekwaam achtten. Als je een volmacht hebt opgenomen in je (levens)testament zal de persoon aan wie je deze volmacht hebt gegeven jouw (financiële) belangen gaan behartigen. Als je geen volmacht hebt zijn er drie wettelijke mogelijkheden waarmee jouw financiële belangen kunnen worden beschermd in het geval van wilsonbekwaamheid:

 • Bewindvoering:
  In het geval van bewindvoering zullen de financiële belangen van een persoon worden behartigd door een professionele bewindvoerder die is aangesteld door de rechter. Bewindvoering wordt ook wel gedefinieerd als een financiële beschermingsmaatregel.
 • Mentorschap:
  In het geval van mentorschap zullen beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding van een persoon worden genomen door een mentor die door de rechter is aangesteld.
 • Curatorschap:
  Voor curatorschap of curatele wordt gekozen als bewindvoering of mentorschap niet volstaat. Curatorschap is van toepassing als er naast financiële belangenbehartiging ook keuzes moeten worden gemaakt omtrent verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding van een persoon. Een persoon die onder curatele staat is handelingsonbekwaam: hij of zij kan de gevolgen van zijn of haar handelen niet inschatten. De rechter bepaalt wie de belangen van de betreffende persoon zal behartigen als curator.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen? Maak dan een afspraak met ons.

© Copyright - NVA Notaris