Wat moet ik regelen voor mijn overlijden?

Voor je komt te overlijden is het belangrijk dat je een testament opstelt. Kijkt hiervoor bij: “Testament en levenstestament”.

Afwikkeling van een erfenis, hoe gaat dit in zijn werk?

De afwikkeling van een erfenis of nalatenschap is een verantwoordelijkheid die bij de erfgenamen ligt. Uiteraard is het belangrijk om na te gaan of de overledene een testament heeft. Dit kan worden opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister. In de meeste gevallen is één van de erfgenamen in het testament benoemd tot executeur. De executeur is gemachtigd om de zaken rondom de erfenis te regelen. Het is niet noodzakelijk dat de executeur één van de erfgenamen is, het kan ook een notaris zijn. Als er géén executeur is benoemd door de overledene kunnen de erfgenamen onderling besluiten wie de executeur wordt of een volmacht geven aan de notaris voor de afwikkeling.

Voordat de executeur kan starten met het afwikkelen van de erfenis is een verklaring van erfrecht nodig. Deze dient te worden aangevraagd bij de notaris. De gevolmachtigde executeur verplicht zich tot het regelen van de bankzaken en het inzichtelijk maken van de financiële situatie van de overledene en voor het verdelen van de nalatenschap. Iedere erfgenaam moet goedkeuring geven voor de verdeling van de nalatenschap.

Verklaring van erfrecht, wat is het?

Een verklaring van erfrecht is een officieel document waarin informatie staat over de overledene en wie er tot zijn of haar erfgenamen zijn benoemd. Dit document kan alleen worden afgegeven door de notaris.

Is een bezoek aan de notaris altijd verplicht voor de afwikkeling van een erfenis?

Voor de afwikkeling van een erfenis is een bezoek aan de notaris noodzakelijk aangezien alleen hij of zij de verklaring van erfrecht mag opstellen. De erfgenamen kunnen de rol van de notaris in de verdere afwikkeling van de erfenis zelf bepalen. Je kunt ervoor kiezen om de afwikkeling van de erfenis door de notaris te laten begeleiden of je kunt dit onderling regelen.

Hoe weet ik of ik in het testament sta?

Wanneer je wilt weten of je in het testament genoemd staat als erfgenaam van een overleden dierbare, kun je schriftelijk informeren bij welke notaris het testament is opgesteld (hiervoor dien je de overlijdensakte mee te sturen). Je kunt bij de notaris waar het testament is opgesteld een kopie van het testament aanvragen.

Erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen, wat zijn de mogelijkheden?

Je bent nooit verplicht om een erfenis te aanvaarden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Erfenis zuiver aanvaarden:
    Als je de erfenis zuiver aanvaard, erf je zowel alle bezittingen als schulden van de overledene. Als de schulden hoger zijn dan het vermogen van de overledene ben je met je eigen vermogen aansprakelijk voor het aflossen van de schulden.
  • Erfenis beneficiair aanvaarden:
    Als je niet zeker weet wat de bezittingen en schulden bedragen kun je de erfenis beneficiair aanvaarden, wat inhoud dat je de erfenis aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als de schulden hoger blijken dan het vermogen hoef je de erfenis niet te aanvaarden. Minderjarigen zijn verplicht een erfenis beneficiair te aanvaarden zodat zij niet aansprakelijk zijn voor het aflossen van schulden.
  • Erfenis verwerpen:
    Als je de erfenis niet wilt kun je deze weigeren. Dit noemt men het ‘verwerpen van de erfenis’.

Erfbelasting, wat is het?

Erfbelasting is het bedrag wat je moet betalen over de erfenis die je ontvangt. De hoogte van erfbelasting is afhankelijk van hoe ver je van de overledene verwant bent. Als echtgenoot betaal je minder erfbelasting dan bijvoorbeeld als kleinkind.

Je kunt erfbelasting berekenen via: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/erfbelasting

Wat zijn de kosten voor de afwikkeling van een erfenis?

De kosten van de afwikkeling van de erfenis (of nalatenschap) zijn afhankelijk van de tijd die de notaris nodig heeft om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Hoe groter en/of complexer de nalatenschap, des te meer tijd de notaris nodig heeft. Maak gerust een afspraak om het verloop en de kosten voor de afwikkeling van de erfenis te bespreken.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen? Maak dan een afspraak met ons.

© Copyright - NVA Notaris